Close

Megint rosszul teljesítettek a magyar gyerekek a PISA-mérésen

Lassan fájdalmas közhellyé válik, hogy a gyerekek hiába koptatják hosszú éveken át az iskolapadot, nem szereznek a munkahelyeken vagy a mindennapi élet során hasznosítható tudást. A problémára az OECD is rámutat, amely legfrisseb világszintű kompetenciafelmérésben kimutatta, hogy gyakorlatilag minden területen hiányosságokkal küzdenek a magyar diákok, problémamegoldásban pedig egyenesen a legrosszabbak az OECD tagállamokhoz képest:
Az oktatási rendszer alacsony hatékonysága ráadásul káros következményekkel párosul, hiszen nem csak hogy elveszi a gondtalan gyermekkort a jövő generációitól, hanem önbizalmát, kreativitását és természetes tudásvágyát vesztett, szorongó, érdektelen és passzív embereket nevel.
Az Iránytű Párt ezért úgy alakítaná át az oktatási rendszert, hogy az egyaránt legyen képes megfelelni a gyermekközpontúság elvárásainak és a munka világa támasztotta követelményeknek, mert a tudásalapú társadalom létrehozása csak kreatív, érdeklődő, boldog és kiegyensúlyozott emberek alkotta közösség révén valósítható meg.
Az Iránytű Párt céljai megvalósításánál az egyre szélesebb körben elismert, és a felmérésekben is folyamatosan jól teljesítő finn rendszert tartja követendőnek, amely – függetlenül a gyermekek anyagi és családi háttérbeli különbözőségétől – az esélyegyenlőség fényében képes átadni minden diáknak a tudást.
Mivel az oktatási rendszer átalakítása nem képzelhető el azok véleményének kikérése nélkül, akik kezében van a jövő generációjának sorsa, ezért – a mindenkinek megfelelő változtatások kidolgozása érdekében – párbeszédet kezdene a pedagógustársadalommal.